• امشب و از برنامه پنجره رو به شب رادیو ورزش

      برنامه تخصصی کشتی پخش می شودگفت و گوی ویژه با محمد طلایی و علی اشکانی

      • ۱۱:۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
      به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این برنامه که اختصاص به مسائل روز کشتی دارد گفت و گوی ویژه ای با محمد طلایی مربی اول تیم ملی کشتی آزاد و علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد مسائل روز کشتی کشور انجام می شود.