• آموزش و تمرینات بهکاپ ساحلی در فریدونکنار برگزار شد

      به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف،

      • ۱۳:۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
      به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، آموزش و تمرینات بهکاپ ساحلی در رده های سنی مختلف در جمعه ۱۸ اسفند با مربیگری آقای اسماعیل قلی پور و با سرپرستی بهروز حسن زاده رئیس کمیته بهکاپ فریدونکنار در پارک ساحلی لاله فریدونکنار برگزار شد .